همه انسان‌ ها تنها در دوران جوانی قادر به کار هستند و با رسیدن به دوران کهن ‌سالی رفته‌ رفته توان کار کردن خود را از دست می ‌دهند، اما در این دوران چطور و از چه طریق می ‌توان درآمد داشت؟ حتماً تا کنون نام بیمه تأمین اجتماعی را شنیده اید. قانون بیمه تأمین اجتماعی یکی از قوانین مهم کشور است که برای کارگران اهمیت زیادی دارد، چرا که اجرای درست این قانون توسط کارفرمایان تأثیر زیادی در وضعیت بازنشستگی کارگران و برخورداری از حقوق و مزایا دارد.

در این مقاله سعی داریم قوانین کاربردی بیمه تأمین اجتماعی، مزایای بیمه تأمین اجتماعی و موارد روزمره‌ ای که کارفرمایان با آن سروکار دارند را بیان کنیم تا حقی از کارگران ضایع نشود و همین طور کارفرما مشمول جرائم مربوطه نگردد.

حق بیمه چیست؟

پیش از پرداختن به قوانین و مزایای بیمه تأمین اجتماعی به تعریف حق بیمه می پردازیم، چرا که آشنایی با حق بیمه مقدمه ای برای شناخت سایر موارد مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است. به طور کلی بیمه قراردادی است که بر اساس آن شرکت بیمه یا بیمه ‌گر تعهد می ‌دهد در برابر مبلغی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه گذار) به او پرداخت می ‌کند، خسارت وارد شده به بیمه گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. مبلغی که فرد بیمه شده (بیمه گذار) به شرکت بیمه پرداخت می کند، حق بیمه نامیده می شود.

بیمه گذار موظف است که حق بیمه را مطابق با قرارداد بیمه پرداخت کند. زمان پرداخت حق بیمه در قرارداد نوشته می ‌شود و روش های پرداخت حق بیمه همانی است که در قرارداد بیمه توافق شده است. از جمله این روش ها می توان به پرداخت نقدی، صدور چک و…. اشاره نمود.

تعریف بیمه تأمین اجتماعی

در زمان احداث راه ‌آهن سراسری قوانینی برای حمایت از کارگران راه آهن به تصویب رسید که جزء اولین قوانین کار محسوب می ‌شد. به مرور زمان قوانین بیشتری در راستای حمایت از حقوق کارگران و خانواده آن ‌ها به تصویب رسید تا نهایتاً منجر به تشکیل سازمانی به نام سازمان تأمین اجتماعی شد که از حقوق کلیه کارکنان کارخانه‌ ها، ادارات، سازمان‌ ها و دیگر محیط ‌های کاری حمایت می‌ کرد.

بیمه تأمین اجتماعی به طور کلی، بیمه ‌ای است که تضمین‌ کننده حقوق بیمه‌ گذار است و با ارایه مستمری بعد از بازنشستگی و همچنین خدمات درمانی از حقوق بیمه‌ شده مطابق قانون حمایت می ‌کند. بیمه تأمین اجتماعی از حقوق قانونی کارکنان و کارگران حمایت می ‌کند و به آن‌ ها و خانواده ‌هایشان دفترچه درمان ارایه می ‌دهد.

بیمه حقوق و دستمزد چیست؟

برای انجام یک کار بر اساس قانون کار، باید بین طرفین یعنی کارگر و کارفرما قراردادی باشد تا بتوان به استناد آن به مسائل حقوقی کار از جمله بیمه تأمین اجتماعی رسیدگی کرد. همه کسانی که طبق قرارداد مشخص و تابع نهادهای قانونی در شرکت، کارخانه، اداره و … مشغول کار می باشند دارای بیمه حقوق و دستمزد هستند. در قرارداد بیمه باید مواردی از قبیل اسم بیمه‌ گر و بیمه ‌گذار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، حق بیمه و میزان تعهد بیمه ‌گر در صورت وقوع حادثه ذکر شود.

بیمه حقوق و دستمزد مانند مالیات، جزئی از کسورات قانونی محسوب می شود. کارفرما وظیفه دارد هر ماه طبق قانون مبلغی را به عنوان حق بیمه از حقوق کارکنان و کارگران خود کسر کند و چون کارفرما هم بابت بیمه سهمی دارد آن را هم اضافه کرده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. به هر صورت این کارفرماست که مسئول پرداخت بیمه حقوق و دستمزد است و کارگران و کارمندان هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت. بیمه حقوق از جمله مهم ‌ترین کسورات در حقوق به حساب می آیند و مبلغی که برای بیمه از حقوق کارگران کسر می شود باید طبق قانون باشد و بیشتر و کم تر از مقدار تعیین شده نمی توان کسورات گفته شده را لحاظ کرد.

قوانین بیمه تأمین اجتماعی بر اساس قانون کار

عمومأ در قراردادهای کاری بحث بیمه کارگر مسئله مهم و حتی چالش برانگیزی است که بین کارفرما و کارگر ایجاد می شود.

قوانین بیمه تأمین اجتماعی

بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر طبق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

در ماده 183 قانون کار آمده، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.

همچنین در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز به مکلف بودن کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگر اشاره شده است. بر اساس این ماده از قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده یعنی کارگر را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان پرداخت کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه کارگر خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.

بنابراین با نتیجه گیری از قوانین 148 و 183 قانون کار و 36 قانون تأمین اجتماعی این مورد محرز می شود که کارفرما نه تنها ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر است؛ بلکه به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمین اجتماعی، عدم رعایت این تکلیف مستوجب پرداخت جریمه نیز خواهد شد.

میزان سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه

سازوکار بیمه تأمین اجتماعی به این صورت است که در قبال استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی، بیمه ‌شده باید در زمانی که مشغول به کار است مبالغی را به عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت کند. مجموع حق بيمه پرداختى به سازمان تأمين اجتماعى معادل ٣٠٪ حقوق و دستمزد مشمول بيمه است كه ٧٪ حق بيمه سهم كارگر است و باید از حقوق و دستمزد ناخالص كارگر كسر شود و ٢٣٪ حق بيمه سهم كارفرماست (مجموع ٢٣٪ حقوق ناخالص كارگر به عنوان يكى از هزينه هاى كارفرما شناسايى و پرداخت مى گردد). همچنين علاوه بر موارد بالا ٣٪ حق بيمه كمک دولت است كه در بودجه اعمال مى شود.

حال اگر بخواهيم حق بيمه را با توجه به خدمات تفكيک كنيم خواهيم داشت:

*حق بيمه مربوط به بازنشستگى به میزان ١٢٪

*حق بيمه مربوط به فوت قبل و بعد از بازنشستگى به میزان ٢٪

*حق بيمه مربوط به از كارافتادگى به میزان ٤٪

*حق بيمه مربوط به خدمات درمانى به میزان ٩٪

*حق بيمه مربوط به بيكارى به میزان ٣٪

*حق بيمه مربوط به كمک دولت در حوزه خدمات درمانى و بيمه اى به میزان ٣٪

موارد مشمول کسر حق بیمه

موارد مشمول کسر بیمه حقوق بسیار متعدد است و موارد مختلفی را شامل می شود، همه وجوه و مزایایی که چه به صورت نقدی و غیر نقدی تحت هر عنوان به کارگران و کارکنان پرداخت می شود می تواند از موارد مشمول کسر بیمه حقوق باشد. این موارد مشمول بیمه حقوق می تواند تحت عناوینی مثل مزد، دستمزد، کارمزد، کارآموزی و… باشد. طبق بند ۱ از بخش چهارم بخشنامه ۳/۱۱ جدید درآمد، مبالغ پرداختی زیر مشمول کسر حق بیمه می باشد:

 • مزد، حقوق و دستمزد و حق ‌الزحمه
 • مزایای شغلی مستمر و فوق ‌العاده
 • بابت اضافه کاری و شیفت کاری
 • کار در شب و کشیک فوق‌ العاده
 • فوق ‌العاده برای کارهای سخت و زیان آور
 • حق مربوط به حضور در جلسات
 • مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی
 • کمک هزینه مسکن
 • پاداش مستمر و غیر مستمر
 • هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می شود
 • دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند
 • دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن ‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود)

كارفرما از تمام موارد بالا حق بيمه را از حقوق کارگر و یا کارمند كسر كرده و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت می کند.

موارد معاف از کسر حق بیمه

در این بین خدماتی نیز برای کارکنان و کارگران ارائه می شود که جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق نیستند این خدمات عبارتند از:

 • بازخرید مربوط به ایام مرخصی
 • هزینه عائله مندی
 • پرداختی های عیدی
 • هزینه های سفر و مأموریت فوق ‌العاده
 • حق شیر
 • ما به التفاوتی که به ازای کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری پرداخت می شود
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق التضمین
 • مزایایی که برای پایان کار پرداخت می شود
 • خسارت های مربوط به اخراج از کار
 • پاداش های مربوط به افزایش تولید (در شرایطی که بیشتر از حقوق ۲ ماه در طول سال پرداخت نشود)
 • شاغلین تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی دولتی

 

مزایای بیمه تأمین اجتماعی

مزایای بیمه تأمین اجتماعی شامل چه مواردی است؟

هر بیمه‌ شده‌ ای باید بداند در ازای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می ‌تواند از کدام یک از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده کند. مهم ‌ترین مزایای بیمه تأمین اجتماعی شامل موارد زیر است:

 • حمایت از بیمه ‌شده طبق قوانین کار و پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمه‌ شده
 • ارائه بیمه درمان از طریق صدور دفترچه بیمه درمانی برای بیمه‌ شده و افراد تحت سرپرستی وی
 • بیمه ‌های درمانی، حوادث و بیماری‌ ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
 • دریافت کمک هزینه بارداری
 • دریافت کمک‌ هزینه ازدواج
 • دریافت هزینه ‌های اروتز و پروتز، سمعک، عینک طبی و ویلچر
 • دریافت مستمری از کار افتادگی، بازنشستگی
 • دریافت بیمه بیکاری

قوانین کار و حمایت از بیمه ‌شده

همان طور که گفته شد هر کارگر، کارمند و مستخدمی که در محیط ‌های کاری قانونی و تعریف ‌شده مشغول به کار باشد باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. سازمان تأمین اجتماعی از بیمه ‌شدگان خود مطابق قوانین کار حمایت می‌ کند و بیمه‌ شده و افراد خانواده وی می‌ توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی مانند حقوق، مستمری بازنشستگی، حق عائله ‌مندی، سنوات کاری و بیمه بیکاری استفاده کنند. بیمه تأمین اجتماعی پشتوانه فرد بیمه ‌شده بوده و پس از پایان 25 یا 30 سال کاری به وی حقوق بازنشستگی می ‌دهد و در صورت فوت بیمه‌ شده، خانواده و دیگر افراد تحت سرپرستی وی همچنان می ‌توانند حقوق و مزایای مقرر شده را دریافت نمایند.

مزایای بیمه درمان تأمین اجتماعی

از دیگر مزایای بیمه تأمین اجتماعی امکان دریافت دفترچه درمان به منظور استفاده از خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی و توان ‌بخشی است. به کمک دفترچه درمانی، بیمه ‌شده و افراد تحت تکفل وی می‌ توانند از خدمات و امکانات پزشکی با هزینه‌ های کمتر و یا به صورت رایگان استفاده کنند.

وظایف شرکت ‌ها در قبال سازمان تأمین اجتماعی

تمامی شرکت‌ ها 4 وظیفه عمده نسبت به سازمان تأمین اجتماعی دارند که عبارتند از:

 • تشکیل پرونده بیمه و اخذ شماره کارگاه

بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی صاحبان کارگاه ‌های تازه تأسیس حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ تأسیس، باید به نزدیک ‌ترین شعبه تأمین اجتماعی کارگاه خود مراجعه نموده و مدارک مبنی بر کارفرما بودنش را ارائه نمایند. در مرحله بعدی شعبه تأمین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و کد کارگاه را به آن مجموعه ارائه خواهد داد.

 • نام ‌نویسی کارکنان و اخذ شماره بیمه برای آن‌ ها

کسانی که برای اولین بار بیمه می ‌شوند باید به واحد مربوط به نام ‌نویسی در شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کنند تا اطلاعات هویتی و بیمه ‌ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه مورد نظر ثبت نام گردد. از این ‌رو جهت شناسایی، انجام امور بیمه ‌ای و طبقه ‌بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر به فرد به آنان اختصاص داده می ‌شود. توجه کنید هر شخص در طول دوران فعالیت خود فقط یک کد بیمه منحصر به ‌فرد دارد و با تغییر شغل و تغییر کارگاه این کد تغییر نخواهد کرد.

 • تهیه لیست حقوق و دستمزد

کارفرمایان موظفند ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به بیمه کارکنان را در قالب فایل الکترونیکی و لیست ‌های مربوطه (در ادامه به آن ها اشاره می کنیم) تهیه نمایند.

 • ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه

کارفرمایان موظفند ظرف مدت یک ماه لیست بیمه تهیه شده را به شعبه بیمه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال نمایند و با دریافت فیش الکترونیکی اقدام به پرداخت حق بیمه کارگاه خود نمایند. توجه داشته باشید که کارگاه ‌ها برای پرداخت الکترونیکی حق بیمه باید نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد خودشان را از شعبه مربوطه دریافت نمایند.

اطلاعات لیست بیمه کارکنان

اطلاعاتی که باید در لیست حق بیمه به صورت صحیح وارد شود از این قرار است:

 • نام و نام خانوادگی کارفرما
 • اطلاعات کارگاه از قبیل نام و نشانی کارگاه
 • نام ماهی که بیمه برای آن رد می شود
 • روزهای کاری
 • میزان حقوق
 • اطلاعات کارگر به طور کامل ذکر شود
 • مبلغ حق بیمه
 • سهم کارفرما از حق بیمه
 • سهم کارگر از بیمه
 • آغاز به کار بیمه شده و ترک کار بیمه شده
 • استراحت های پزشکی کارگر

حق بیمه برای افرادی که به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند

برای کارکنانی که کمتر از ساعات کاری مصوب مشغول به کار هستند مانند منشی و یا معلم حق التدریسی، نظر قانون بر این است که همه این افراد باید مشمول بیمه باشند و باید با جمع ساعت کاری و مشخص نمودن تعداد روز کاری آنها به همان میزان در لیست بیمه ثبت شده و برای آنها حق بیمه پرداخت شود. فقط باید در نظر داشت، که کارگر باید مشمول قانون کار باشد و تحت پوشش صندوق بیمه ای دیگری نباشد و دیگر اینکه مجموع حقوق و مزایای کارگر از حداقل حقوق کمتر نباشد.

مهلت پرداخت حق بیمه کارگری

مطابق با ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مهلت قانونی تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه توسط کارفرما، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است. در کارگاه‌ های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، این مهلت تا 2 ماه بعد خواهد بود.

مهلت پرداخت حق بیمه کارگری

عدم پرداخت حق بیمه

کارفرما موظف است درصد تعیین شده را از دستمزد کارگر خود کسر کند و با اضافه کردن درصد خود، حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. چنانچه کارفرما کوتاهی کند و حق بیمه را حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت نکند بعد از چند ماه بیمه قطع خواهد شد. فرد بیمه شده (کارگر) می تواند در این خصوص شکایت تنظیم کرده و با مدارک مربوطه به دادگاه ارائه کند. در این صورت کارفرما مکلف خواهد شد اصل حق بیمه ایام کارکرد به انضمام جرایم را به سازمان پرداخت نماید تا سابقه فرد بیمه شده احیا شود.

جرایم کارفرما در صورت بیمه نکردن کارگر

مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار اگر کارفرما از بیمه‌ کردن کارگر خودداری نماید علاوه بر این که وظیفه دارد کلیه حقوق مربوط به کارگر را پرداخت نماید باید یک جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت نماید. به عنوان مثال اگر حق بیمه مبلغ 700 هزار تومان باشد و کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، جریمه ‌ای که برای ایشان تعیین می‌شود ۲ تا ۱۰ برابر مبلغ 700 هزار تومان است.

انواع جرائم مربوط به تأخیر یا عدم ارسال لیست بیمه

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگری جریمه‌ های تأخیر پرداخت حق بیمه، ۲ درصد به‌ ازای هر ماه نسبت به مجموع حق بیمه و بیمه بیکاری است. در مورد بدهی های طرح شده در هیأت ‌های تشخیص مطالبات و تجدید نظر نیز، تاریخ آغاز محاسبات از زمان ابلاغ رأی قطعی است. بنابراین لازم است حداکثر مهلت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی توسط کارفرما و کارگر رعایت شود.

جریمه تأخیر ارسال لیست بیمه کارکنان هم به این صورت قابل محاسبه است که مجموع کل بیمه و بیمه بیکاری برای یک ماه که کارفرما موظف به پرداخت است، محاسبه شده و از مجموع کل حق بیمه به میزان ۱۰ درصد مبلغ جریمه خواهد بود.

در صورتی که کارفرما در گذشته نیز بابت جرایم بیمه ای بدهی داشته باشد، در صورت تأخیر در پرداخت جرایم، به میزان ۲ درصد از کلیه جرایم قبلی نیز محاسبه می شود.

کارفرمایانی که چندین ماه و یا برای مدت های طولانی تری لیست را ارسال نکرده اند، جریمه عدم ارسال لیست برای آن ها محاسبه می شود که البته این موارد نیاز به بررسی دارد که آیا مجموعه در طی زمانی که لیست ارسال نکرده آیا مشغول فعالیت بوده است یا خیر.

همین طور پیمانکارانی که مشغول فعالیت بوده اند اما لیست را ارسال نکرده اند مشمول جریمه تأخیر ارسال لیست بیمه پرسنل خواهند شد. اگر کارفرما با عدم ارسال لیست بیمه و یا تأخیر در ارسال آن مشمول جریمه شود و تمام حق بیمه به علاوه بیمه بیکاری را قبل از صدور برگه لازم الاجرا واریز کند، جرایم وی شامل ۳۰ درصد تخفیف می شود.

بر طبق قانون در صورت وجود مغایرت و یا نقصی در لیست ارسالی از جانب کارفرما، سازمان تا 6 ماه بعد می تواند مدارک و اسناد را بررسی نموده و در صورت اثبات مغایرت ها، کارفرما مشمول جریمه می شود.

نکته: اگر کارفرما به صورت دوره ای لیست بیمه پرسنل را ارسال می کند، در صورت وجود تغییرات در بیمه شدگان و یا حقوق و مزایا کارکنان باید این تغییرات در لیست هر ماه اعمال و ارسال شود، در صورت عدم ارسال تغییرات، لیست دوره های قبل ملاک قرار می گیرد.

نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر

کارفرما در صورت عدم ارسال لیست بیمه از دو جهت جریمه می‌شود:

۱-  جریمه ناشی از عدم تسلیم لیست

۲-  جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه

جریمه عدم تسلیم لیست یا تأخیر در ارسال لیست تا ۱۰ درصد و صرفاً برای یک‌ بار به‌ نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه می ‌شود. اگر کارفرما قبل از صدور اجرائیه، بدهی‌ های عقب افتادۀ خود را پرداخت کند از ۴۰ درصد بخشودگی در جریمه برخودار می ‌شود. نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر به این شکل است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه، ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری است.

روش های پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما

پرداخت اینترنتی حق بیمه تأمین اجتماعی و پرداخت فیش تأمین اجتماعی نیز مانند تراکنش ‌های دیگر مالی از طریق اینترنت، دستگاه خودپرداز، تلفن‌ های همراه و ثابت و حضور در شعب سازمان تاأمین اجتماعی قابل انجام است.

در ادامه هر یک از این مسیر‌ها را برای کارفرمایان عزیز شرح می ‌دهیم.

روش های پرداخت حق بیمه

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت

از میان بانک ‌ها دو بانک ملت و رفاه در عملیات ‌های بانکی خود، پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را قرار داده ‌اند. کارفرمایان با مراجعه به این دو بانک می توانند مبلغ حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نمایند.

نحوه پرداخت حق بیمه کارگر از طریق دستگاه خودپرداز

کارفرمایان می توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ‌های رفاه، ملی، صادرات، کشاورزی، سپه، ملت و تجارت با هر کارت عضو شتابی که در اختیار دارند فیش حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند.

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق تلفن بانک رفاه

راه دیگر پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان استفاده از تلفن بانک رفاه است که به شرح زیر می باشد:

 • کافرماایان ابتدا باید با سامانه شفاهی بانک رفاه ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرند.
 • برای پرداخت قبض تأمین اجتماعی عدد ۲ را انتخاب نمایند.
 • شماره کارت ۱۶ رقمی خود را وارد نموده و پس از آن علامت ستاره * را وارد کنند.
 • شناسه برگ پرداخت را وارد نموده و کلید * را بزنند.
 • سپس حق بیمه را وارد کرده و کلید * را فشار دهند.
 • پس از اطمینان از صحیح بودن موارد وارد شده عدد ۱ را بزنند.
 • بعد از وارد کردن رمز دوم کارت خود شماره پیگیری به کارفرما داده می ‌شود.

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق تلفن همراه

 • وارد کردن کد دستوری #1420*4*
 • انتخاب پرداخت الکترونیکی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
 • ثبت اطلاعات
 • وارد کردن اطلاعات در پرداخت بانکی
 • دریافت شماره پیگیری

نحوه پرداخت حق بیمه در محل شعب سازمان تأمین اجتماعی

این روش قدیمی ‌ترین و سنتی‌ ترین راه برای پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان است. در این روش کارفرمایان می ‌توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نموده و حق بیمه کارگران و کارمندان خود را به صورت حضوری پرداخت نمایند.