03134389051-52 info@vismanit.com 9-13 14-17
Untitled

واحد پشتیبانی ویسمن

فیلم های آموزشی جهت کار با نرم افزار و آشنایی با قسمت های مختلف آن تهیه شده است که از این قسمت می توانید مشاهده کنید.  

مشاهده ویدئو های آموزشی

چنانچه پاسخ خود را در میان پرسش های متداول نیافتید، برای راهنمایی بیشتر از این قسمت یک تیکت ثبت نمائید.

پرسش های متداول ثبت تیکت

تلفن های تماس : 03134389051 - 03134389052 - 03134381412 - 03134437671

پشتیبانی : داخلی 101 - 103 - 110

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 و پنج شنبه 9 تا 13