021-22175579 info@vismanit.com Tehran, Saadat Abad 9-13 14-17
Untitled

واحد پشتیبانی ویسمن

فیلم های آموزشی جهت کار با نرم افزار و آشنایی با قسمت های مختلف آن تهیه شده است که از این قسمت می توانید مشاهده کنید.
مشاهده ویدئو های آموزشی
دفترچه راهنمای کار با نرم افزارهای ویسمن را رایگان دانلود کنید.
دانلود راهنمای کار با نرم افزار

تلفن های تماس : 02188564698 - 02188564690

شماره واتساپ پشتیبانی : 09227520910 - 09211181276

پشتیبانی : داخلی های 100 - 103 - 105 و 110

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 و پنج شنبه 9 تا 13

نرم افزار های مورد نیاز برای راه اندازی ویسمن را رایگان دانلود کنید.
دانلود نرم افزارهای ضروری