0

دریافت فرم تسویه حساب در پایان سال

2298 بازدید
تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

یکی از مهم ترین دغدغه های کارفرمایان و کارگران، تسویه حساب در پایان سال و تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال است. این تسویه حساب، در صورتی که بنا به قطع همکاری باشد یا آنکه یک تسویه حساب معمولی در پایان سال باشد، دارای شرایط، نکات و قوانینی است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

ویسمن یک نرم‌ افزار حقوق و دستمزد است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان خود را بهبود بخشند. این نرم‌افزار با ارائه ابزارهای قدرتمند و قابل تنظیم در زمینه‌های مختلف، به کارفرمایان امکان مدیریت و پیگیری دقیق ترین جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد را فراهم می‌کند.

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

فرم تسویه حساب در پایان سال – فرم تسویه حساب در پایان سال یک فرم است که پس از دریافت حقوق و مزایا به کارگر ارائه شده و وی موظف است تا آن را تکمیل و به کارفرما ارائه کند. با این حال می توان به عنوان کارگر، یک نسخه کپی از آن در نزد خود نگهداشت.

به علت رعایت نکردن اصول تنظیم یک فرم تسویه حساب قانونی، مشکلات حقوقی زیادی برای کارفرمایان به وجود می آید. قبل از تسویه حساب سالانه با کارگران، باید فرم تسویه حساب را تنظیم کنید.

اگر فکر می کنید که اطلاعات حقوقی شما در زمینه تنظیم قرارداد کافی نیست، می توانید از متخصصین حقوق، مشاور حقوقی یا وکلا کمک بگیرید.

فرم تسویه حساب پایان سال شامل چه بخش هایی است؟

بخش‌های مختلف یک فرم تسویه حساب پایان سال را در ادامه نام برده و توضیح داده‌ایم.

نام و نام خانوادگی و نام پدر کارگر

برای دریافت فرم تسویه حساب در پایان سال، می بایست بخش های نام و نام خانوادگی به همراه نام پدر در فرم تسویه درج شده باشد.

موارد هویتی مانند شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، کد ملی

مشخصه های هویتی همچون شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و کد ملی در فرم تسویه قرار می گیرند.

تاریخ حضور و مدت زمان حضور در شرکت

می بایست بخشی در فرم تسویه وجود داشته باشد که تاریخ حضور در شرکت و مدت زمانی که کارگر در شرکت مذکور، مشغول به کار بوده درج شود. به عنوان مثال باید اعلام شود که کارگر از تاریخ روز/ماه/سال شروع به کار کرده و تا تاریخ روز/ماه/سال مشغول به کار بوده است.

شرح حقوق و مزایا

شرح حقوق و مزایا باید در تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال گنجانده شود و خود دارای زیرمجموعه هایی است که بدان می پردازیم.

حقوق معوقه

اگر حقوق کارگر در زمان مقرر شده پرداخت نشده باشد جزء حقوق معوقه قرار می گیرد و می بایست که از جانب کارفرما تسویه شود.

اضافه کاری

اضافه کاری ها و میزان اضافه کاری، مبنای محاسبه و پرداختی بابت اضافه کاری ها، باید در فرم تسویه حساب گنجانده شود.

حق خواربارو مسکن

حق خواروبار و مسکن جزء مزایایی است که در قانون کار گنجانده شده و مبلغ آن باید به صورت نقدی یا غیرنقدی به کارگر پرداخت شود. حق خواروبار و مسکن نیز یکی از گزینه هایی است که می بایست در فرم تسویه حساب آخر سال گنجانده شود.

حق اولاد

 

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

حق اولاد برای کارگران عائله مند و دارای اولاد در نظر گرفته شده و کارفرما موظف به پرداخت آن است. حق اولاد نیز یکی از گزینه های زیرمجموعه شرح حقوق و مزایا بوده که نیاز است در فرم تسویه حساب قرار گیرد.

بن کارگری

بن کارگری مبلغی است که توسط شورای عالی کار مشخص شده و کارفرما باید آن را به کارگران پرداخت نماید. بن کارگری یکی از حقوق و مزایایی است که در فرم تماس گنجانده می شود.

عیدی

با آغاز بهار و شروع سال نو، یک عیدی برای کارگران در نظر گفته می شود که کارفرما مسئول پرداخت آن است و در فرم تسویه حساب آخر سال درج می شود.

سنوات

حق سنوات نیز یک پرداخت اجباری بوده که باید از سوی کارفرما صورت بگیرد. حق سنوات پس از اتمام کار کارفرما و کارگر پرداخت می شود. اگر کارگر اخراج شده باشد یا خود ترک کار کرده باشد، در هر صورت پرداخت حق سنوات به وی الزامی است و به تعداد سال هایی که کار کرده است، معادل آخرین حقوق دریافتی وی پرداخت می شود. به عنوان مثال اگر کارگری 5 سال سنوات داشته باشد، باید معادل 5 ماه آخرین حقوق پرداختی به وی پرداخت شود.

حق سنوات نیز یکی از گزینه های حائز اهمیتی است که در فرم تسویه حساب قرار می گیرد. حق سنوات در صورتی پرداخت می شود که کارگر و کارفرما قطع همکاری کنند و در نتیجه در فرم تسویه حسابی گنجانده می شود که کارفرما و کارگر، قصد قطع همکاری با یکدیگر را داشته باشند.

مرخصی استفاده نشده در تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

 

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

مرخصی استفاده نشده یا مانده مرخصی، به مرخصی های استحاقی گفته می شود که توسط کارگران در طول یک سال استفاده نشده است و با توجه به قانون کار امکان تسویه آن برای کارگران وجود دارد. همچنین بر اساس ماده 66 قانون کار، کارگر می تواند 9 روز از مرخصی استفاده نشده استحقاقی خود را برای سنوات سال بعد ذخیره کند. مرخصی استفاده نشده نیز می بایست در فرم تسویه حساب قرار بگیرد.

مبنای محاسبه حقوق

مبنای محاسبه حقوق نیز باید در فرم تسویه حساب گنجانده شود. مبنای محاسبه حقوق و مزایا در ابتدای سال جدید توسط شواری عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می شود.

مبلغ

مبلغ کل حقوق و مزایا جزء ضروری ترین مواردی است که حتما باید در فرم تسویه حساب سالانه قرار بگیرد.

جمع کسورات

جمع کسوراتی نیز به همان منوال، باید در دریافت فرم تسویه حساب پایان سال وجود داشته باشد.

بدهکاری

بدهکاری نهایی کارفرما پس از حساب و کتاب و کسورات باید تعیین شود.

نحوه تنظیم و دریافت فرم تسویه حساب در پایان سال + نکات حقوقی

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و با اتمام سال یا همکاری، لازم است که انجام شود. نکته ای که باید مدنظر داشته باشید آن است که فرم تسویه حساب می بایست در اختیار کارگر قرار گرفته و وی با اطلاع و رضایت کامل آن را تایید، تکمیل و امضا نماید.

شیوه خاتمه یافتن همکاری بین کارفرما و کارگر اهمیتی ندارد و چه کارگر اخراج شود، انصراف دهد یا قرارداد به اتمام رسیده یا فسخ شود، باید تسویه با وی صورت گرفته و فرم تسویه در اختیار او قرار بگیرد تا آن را تکمیل کرده و کارفرما آن را نزد خود نگه دارد.

نکات تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال + موارد حقوقی و قانونی

  • مطابق قوانین کار که در سال 97 دچار تغییراتی شده است، ضمیمه کردن پرینت واریزی، فیش واریزی یا کپی چک تسلیمی که سند تسویه حساب محسوب می شود جزء الزامات شده است. در نتیجه برگ تسویه بدون سند پرداخت اعتباری نخواهد داشت.
  • نکته بعدی آن است که فرم تسویه حساب برای همه کارگران نباید به یک شکل باشد. شاهد آن هستیم که برخی از کارفرمایان، یک فرم تسویه را برای تمامی پرسنل خود در نظر می گیرند. در حالیکه شیوه کار هر یک از پرسنل ممکن است متفاوت از سایرین باشد. در نتیجه استفاده از یک فرم تسویه حساب واحد برای کلیه کارگران و پرسنل درست نبوده و در پاره ای از مواقع باعث ایجاد دردسرهایی برای کارفرما خواهد شد.
  • بهتر است که کارگران از برگه تسویه یک کپی گرفته و آن را نزد خود نگهدارند تا در صورتیکه به فرم تسویه حساب احتیاج داشتند، یک نسخه از آن را در دسترس داشته باشند.
  • به هنگام تسویه حساب، در صورتی که قطع همکاری صورت گرفته باشد، می بایست تضمین حسن انجام کار به کارگر بازپس داده شود.

مراحل تسویه حساب

 

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال

در این بخش مراحل تسویه حساب در صورت قطع همکاری را با یکدیگر بررسی می کنیم.

تسویه حساب اداری

تسویه حساب ادارای اولین کاری است که کارگر پس از اتمام قرارداد و همکاری با کارفرما انجام می دهد. ممکن است که کارگر به دلیل اقتضای شرایط، ابزار و وسایلی را از شرکت امانت گرفته باشد یا از صندوق امانات، چیزی امانت گرفته باشد. یا ممکن است که با فروشگاه حساب هایی داشته باشد که در اینچنین مواقعی می بایست با طی نمودن فرایند تسویه حساب اداری، حساب های اداری خود با سازمان را تسویه نماید. معمولا یک لیست به کارگر ارائه می شود که با مراجعه به مسئول هر بخش و دریافت امضای وی، می توان تسویه حساب اداری را انجام داد.

تسویه حساب مالی

در گام بعدی موارد مالی محاسبه شده و با استناد به مدارک و واقعیات موجود، تسویه حساب صورت می گیرد. در مورد تسویه حساب مالی در این مقاله صحبت کردیم. کاربر یک فرم دریافت کرده و با پر کردن آن اعلام می کند که تسویه حساب کامل صورت گرفته است.

دریافت فرم تسویه حساب پایان سال

تنظیم فرم تسویه حساب پایان سال یک مورد بسیار ضرروی بوده که هر گونه کم یا ازدیاد گزینه ها در آن می تواند برای کارفرما بار حقوقی ایجاد کرده و تنظیم آن دانش و دقت بالایی می طلبد. بنابراین لازم است تا با افراد متخصص و بلد راه مشورت کرده و راهنمایی بگیرید تا در آینده دچار مشکل نشوید. همچنین می توانید از مراجع معتبری همچون سایت ما، فرم تسویه حساب پایان سال که به صورت حرفه ای و کار شده تنظیم گشته است را دریافت کنید

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://vismanit.com/?p=10909
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین

نظرات

0 نظر در مورد دریافت فرم تسویه حساب در پایان سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.