0

نرم افزار حضور و غیاب رایگان پیشرفته ویسمن یک نرم افزار تخصصی در زمینه حضور و غیاب و حقوق و دستمزد است که امکان مدیریت آسان ترددها ، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را برای شما فراهم می آورد اگر این نرم افزار را خریداری کرده اید با نام کاربری هود وارد سایت شوید و آموزش ها را مشاهده کنید.

جلسات و سرفصل ها

فصل اول : تعاریف اولیه نرم افزار

15 جلسه
جلسه ۱ - ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری
جلسه ۲ - تعریف تقویم کاری اداری
جلسه ۳- تعریف انواع شیفت
جلسه ۴- آموزش شیفت چرخشی صبح
جلسه ۵- آموزش شیفت چرخشی عصر
جلسه ۶- آموزش شیفت چرخشی شب
جلسه ۷- اختصاص شیفت های ثابت
جلسه ۸-اختصاص شیفت های چرخشی
جلسه ۹- گروه کاری عادی (بخش اول)
جلسه ۱۰- گروه کاری عادی (بخش دوم)
جلسه ۱۱- گروه کاری عادی (بخش سوم)
جلسه ۱۲- گروه کاری ساعتی
جلسه ۱۳- گروه شیفت طولی
جلسه ۱۴- تعریف انواع مرخصی و ثبت آن
جلسه ۱۵- تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

فصل دوم : ارتباط با ساعت ، گزارشات و ثبت اطلاعات

8 جلسه
جلسه ۱۶- آموزش تخلیه اطلاعات از طریق فلش
جلسه ۱۷- ساخت و ویرایش گزارش کارکرد روزانه و ماهانه
جلسه ۱۸- آموزشی گزارش گیری روزانه و ماهانه پیش فرض
جلسه ۱۹- آموزش ثبت مرخصی
جلسه ۲۰- آموزش ثبت مأموریت
جلسه ۲۱- آموزش ثبت مجوز اضافه کاری
جلسه ۲۲- آموزش افزودن و کسر ویژه
جلسه ۲۳- آموزش اصلاح ترددها و ثبت مجوز

فصل سوم : حقوق و دستمزد

14 جلسه
جلسه ۲۴ - آموزشی تعریف فیش حقوقی
جلسه ۲۵ - آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری
جلسه ۲۶ - آموزشی جزئیات قرارداد
جلسه ۲۷ - آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری
جلسه ۲۸ - آموزشی محاسبه حقوق ساعتی
جلسه ۲۹ - آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری
جلسه ۳۰ - آموزشی تعریف پارامتر بن
جلسه ۳۱ - آموزشی تعریف پارامتر حق مسکن
جلسه ۳۲ - آموزشی تعریف سنوات
جلسه ۳۳ - آموزشی تعریف حق اولاد
جلسه ۳۴ - آموزشی کسر کار از حقوق پرسنل (کسورات)
جلسه ۳۵ - آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل
جلسه ۳۶ - فیلم آموزشی ثبت بیمه پرسنل
جلسه ۳۷ - آموزشی تعریف جداول مالیاتی

فصل چهارم : نگهداری و به روز رسانی

1 جلسه
جلسه ۱۲ - ورود اطلاعات ورود و خروج
ویدئو