0

فروشگاه تخصصی منابع انسانی

نمایش 28–30 از 30 نتیجه

نمونه فرم تسویه کارکنان

پکیج فرم قرارداد زیر نظر علیرضا رضایی عضو هئیت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دارای 23 سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی به صورت تخصصی تنظیم...
100,000 تومان
12 علیرضا رضایی
 
شرکت در دوره

نمونه قرار داد دائم و ساعتی

پکیج فرم قرارداد زیر نظر علیرضا رضایی عضو هئیت تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دارای 23 سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی به صورت تخصصی تنظیم...
299,000 تومان
12 علیرضا رضایی
 
شرکت در دوره