لیست امکانات نسخه ویندوز نرم افزار حضور غیاب ویسمن

1- تعریف گروه کاری به صورت نامحدود (امکان تعریف گروه کاری به تعداد افراد مجموعه با الگوی رفت و آمد متفاوت وجود دارد)

2- تعریف پرسنل به صورت نامحدود (امکان تعریف پرسنل به صورت نامحدود)

3- تعریف حکم کاری و تنظیم قراردادها برای سالها و ماهها (امکان تعریف حکم هر پرسنل متناسب با جزئیات قراردادی که با پرسنل بسته شده)

4- امکان تعریف نامحدود هر نوع الگوی رفت و آمد (شب کاری، شیفت چرخشی ، نوبت کاری و…)

5- امکان تعریف الگو های کاری  برای هر گروه یا هر پرسنل

6- امکان ثبت مجوز اضافه کاری برای پرسنل با تأیید مدیر

7- قابلیت تعریف مقدار ساعت کاری موظفی برای پرسنل قرارداد ساعتی (گروه کاری ساعتی)

8- دارای تقویم شمسی با تعطیلات رسمی

9- قابلیت افزودن، حذف و ویرایش تعطیلات تقویم (تعطیل توافقی و تعطیل رسمی)

10- امکان تعریف شیفت ماه مبارک رمضان

11- امکان تعریف بازه شروع و خاتمه ماه رمضان و تعجیل مجاز در ماه مضان

12- امکان محاسبه اضافه کار اول وقت

13- امکان محاسبه اضافه کار آخر وقت

14- امکان محاسبه اضافه کار در روز تعطیل

15- امکان محاسبه تأخیر، تعجیل، غیبت و کسر کار

16- امکان ثبت مرخصی ساعتی و مرخصی روزانه

17- امکان ثبت مأموریت ساعتی و روزانه

18- امکان تعریف تأخیر و تعجیل مجاز روزانه

19- امکان تعریف سقف زمان تأخیر در ماه

20- امکان اعمال شدن کلیه تأخیرها و یا فقط تأخیرهای غیرمجاز

21- امکان تعریف قانون کاری متفاوت برای هر گروه کاری به صورت مجزا

22- دریافت اطلاعات ورود خروج ها از دستگاه از طریق شبکه

23- دریافت اطلاعات ورود خروج ها از دستگاه از طریق فلش (USB)

24- امکان اصلاح ورود خروج های پرسنل

25- امکان اضافه کردن ورود خروج به صورت دستی

26- امکان گزارشگیری هم به صورت ماهانه و هم به صورت روزانه

27- امکان ساختن گزارش ها متناسب نیاز کاربر

28- گرفتن گزارش از غیبت ها- کسر کارها- اضافه کاری ها و به صورت کلی هم در ماهانه و هم در روزانه

29- ذخیره گزارش نهایی در فرمت های دلخواه (ورد – اکسل – عکس و …)

30- امکان پشتیبان گیری و بکاپ از داده های نرم افزار

31-امکان تعریف چارت سازمانی و دسته بندی پرسنل

32- امکان استفاده از کارتابل برای ثبت درخواست های پرسنل

33- امکان استفاده از نسخه های اندروید و ios