در این قسمت از آموزش نحوه تعریف و تنظیم تقویم کاری اداری را توضیح می دهیم.

** توجه داشته باشید که حتما قبل از مشاهده این قسمت از آموزش، قسمت ثبت پرسنل و تنظیم احکام کاری را مشاهده نمایید. **

شاید برای شما این سؤال پیش آید که تقویم کاری اداری چیست؟ در واقع تقویم کاری همان تقویم شمسی است که همه کارکنان و پرسنل بر اساس آن تقویم هر روز سر کار می روند و روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها طبق آن مشخص می شود.

برای تعریف و تنظیم یک تقویم کاری می بایست از تب تعاریف وارد گزینه تقویم کاری شوید و در پنجره باز شده تقویم کاری اداری مد نظر شرکت و یا سازمان خود را ایجاد نمایید. سپس برای مقدار دهی جزئیات تقویم و مشخص نمودن ساعات کاری و تعطیلات رسمی و حتی تعطیلات توافقی وارد گزینه ایجاد تقویم از همان تب تعاریف شوید.

شما در این قسمت از آموزش یاد می گیرید که چگونه تقویم کاری خود را تعریف کنید. حتی پس از مشاهده این قسمت از آموزش، می توانید شیفت های چرخشی را هم برای پرسنل خود تعریف کنید.

تقویم کاری اداری

 

در ادامه آموزش ها پس از مطالعه و مشاهده این قسمت از آموزش، قسمت تعریف انواع شیفت های کاری را مشاهده کنید.