در این مرحله از آموزش، نحوه تعریف انواع مأموریت و همچنین ثبت مأموریت برای هر پرسنل را توضیح می دهیم.

شما در این قسمت از آموزش می توانید انواع مأموریت ها را تعریف و سپس برای پرسنل خود ثبت نمایید. برای این کار ابتدا باید از تب تعاریف وارد فرم انواع مأموریت شده و در پنجره باز شده انواع مأموریت هایی که در مجموعه خود دارید را ایجاد نمایید.

پس از ایجاد انواع مأموریت های مجموعه خود برای آنکه بخواهید مأموریتی را به پرسنل خود اختصاص دهید کافیست از تب ثبت اطلاعات فرم ثبت مأموریت را انتخاب نمایید. سپس در فرم باز شده اطلاعات مأموریت فرد مورد نظر را وارد نمایید.

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن