در این ویدئوی آموزشی نحوه کار با نرم افزار ویسمن نسخه پایه به طور کامل آموزش داده شده است.

آموزش نرم افزار ویسمن نسخه پایه

 
شما همچنین می توانید از طریق لینک زیر دفترچه راهنمای نرم افزار ویسمن نسخه پایه را دانلود و مطالعه نمایید:

دانلود دفترچه راهنمای آموزش نرم افزار حضور و غیاب ویسمن نسخه پایه