در این مرحله از آموزش، نحوه ثبت مجوز اضافه کاری برای هر پرسنل را توضیح می دهیم.

شما در این قسمت از آموزش یاد می گیرید که چگونه برای پرسنل خود اضافه کاری ثبت نمایید. برای این کار ابتدا باید از تب ثبت اطلاعات بر روی فرم ثبت اضافه کاری کلیک کنید. در فرم باز شده دو نوع اضافه کاری وجود دارد: اضافه کاری های روزانه و اضافه کاری های ماهانه. در هر یک از این فرم ها کافیست اطلاعات پرسنلی که می خواهید برای آنها مجوز اضافه کاری ثبت کنید را وارد نمایید. همچنین می بایست تاریخ و ساعت روزی که قرار است به عنوان اضافه کاری برای آن پرسنل در نظر گرفته شود را وارد کنید.

** نکته ای که باید به آن توجه نمایید آن است که برای یک پرسنل نمی توانید هم اضافه کاری روزانه ثبت کنید هم اضافه کاری ماهانه. **

ثبت مجوز اضافه کاری