در این مرحله از آموزش، نحوه اصلاح و ویرایش ترددهای پرسنل را توضیح می دهیم.

اگر ساعت ورود و خروج فردی به درستی ثبت نشده باشد شما می توانید از این قسمت به صورت دستی آن را اصلاح نمایید. شما در این قسمت از آموزش یاد می گیرید که چگونه می توانید ترددهای پرسنل خود را تصحیح و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.

برای این کار ابتدا باید از تب ورود و خروج ها بر روی فرم ورود و خروج فردی کلیک کنید. در فرم باز شده نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر را وارد نموده و بازه زمانی که می خواهید ترددهای آن فرد را مشاهده و اصلاح نمایید را مشخص کنید. همچنین می توانید از این قسمت ترددهایی که اشتباه وارد شده را حذف نمایید.

اگر فردی به طور کلی فراموش کند که تردد یک روز کاری خودش را ثبت کند و ورود و خروج نزند، از این قسمت می توانید به طور دستی برای آن پرسنل زمان ورود و خروج ثبت نمایید.

اصلاح ترددهای ناقص و ثبت مجوز