در این مرحله از آموزش، نحوه ساخت گزارش از عملکرد و ورود و خروج روزانه پرسنل و همچنین ویرایش آن را توضیح می دهیم.

برای این کار ابتدا باید به تب گزارشات رفته و بر روی فرم ایجاد گزارش کلیک می کنیم. سپس در پنجره باز شده نام گزارش را وارد می کنیم و از قسمت نوع گزارش، روزانه را انتخاب می کنیم.

سپس روی دکمه اضافه نمودن ستون کلیک کرده و از پنجره باز شده هرکدام از مواردی را که میخواهیم انتخاب نموده و تأیید می کنیم. در نهایت با کلیک بر روی گزینه ثبت گزارش روزانه ساخته می شود.

در مرحله بعدی از همان تب گزارشات فرم گزارشات حضور و غیاب را باز کرده و سپس گزینه گزارش کارکرد روزانه را انتخاب می کنیم و از پنجره باز شده بازه زمانی مورد نظر به همراه اسامی افراد را انتخاب می نماییم.

شما در نرم افزار می توانید گزارش بسازید، یعنی موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنید و گزارش خود را بسازید. سپس با استفاده از کارکرد روزانه یا ماهانه گزارش خود را می گیرید.

گزارش کارکرد روزانه