در این مرحله از آموزش نحوه محاسبه حقوق بر اساس ساعات کاری و تعداد روز کاری پرسنل را توضیح می دهیم.

در این بخش قصد داریم یاد بگیریم چگونه می توانیم یک فرمول حقوق پایه تعریف کنیم که محاسبات آن بر اساس تعداد روز کاری باشد. برای این کار ابتدا از تب حقوق و دستمزد وارد گزینه پارامترهای حقوقی می شویم و سپس تغییرات لازم را اعمال می کنیم.

محاسبه حقوق پرسنل بر اساس تعداد روز کاری

 

محاسبه حقوق ساعتی پرسنل

در این بخش از آموزش شما یاد می گیرید که چگونه می توانید یک فرمول حقوق پایه تعریف کنید که محاسبات آن بر اساس ساعات کاری باشد. برای این کار نیز ابتدا از تب حقوق و دستمزد وارد گزینه پارامترهای حقوقی می شویم و سپس تغییرات لازم را اعمال می کنیم.