0

برای ایجاد حکم کاری 1401وارد نرم افزار شده و در تب تعاریف بر روی پرسنل کلیک و سپس وارد  احکام کاری شوید در برگه باز شده طبق توضیحات ویدیو اطلاعات را وارد و دکمه ثبت را بزنید.