معرفی اپلیکیشن های حضور و غیاب اندروید امروزه با پیشرفت تکنولوژی در دنیای دیجیتال شرکت‌ های بزرگ و کوچک، سازمان‌ ها و دولت‌ ها و همچنین…