هر سال شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران را که در صنایع و کسب و کارهای مختلف در سراسر کشور مشغول به کار هستند بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت افزایش می دهد.

از اسفند سال گذشته خبرهای ضد و نقیض بسیاری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ به گوش می ‌رسید. برخی این افزایش حقوق را حدود ۳۰ درصد و برخی ۱۵ درصد پیشنهاد می ‌کردند.

با توجه به گمانه ‌زنی‌ های فراوان، نرخ تورم، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی انتظار می ‌رفت که حقوق سال ۹۹ کارگران حدودأ به میزان سال گذشته افزایش پیدا کند، اما این گونه نشد و پس از فراز و نشیب‌ های بسیار بالاخره میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ با افزایش ۲۱ درصدی تصویب شد.

میزان حقوق و دستمزد سال ۹۹ مشخص شد

جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ برگزار شد. پس از ۶ ساعت مذاکره و چانه‌ زنی فراوان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران، سرانجام رقم نهایی افزایش پایه حقوق با رأی ‌گیری اعضا به میزان ۲۱ درصد مشخص شد و پایه حقوق کارگران به میزان ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت.

بر همین اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.

حداقل مزد روزانه کارگران از مبلغ ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان در سال ۹۸ به مبلغ ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان معادل ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) در سال ۹۹ افزایش یافت. مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه افزایش میزان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و بن خواروبار کارگران بود که از مبلغ ۱۹۰ هزار تومان در سال گذشته به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید.

در ادامه مذاکرات اعضای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی، افزایش ۱۵ درصدی به علاوه روزانه ۳ هزار و ۳۳ تومان معادل ۳۰۳۳۸ ریال (سی هزار و سیصد و سی و هشت ریال) را تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به مبلغ ۱۷۵ هزار تومان رسید.

برای افزایش رضایت مندی و تقویت مهارت محوری کارگران با سابقه، اعم از قرارداد دائم یا موقت که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، چه سنوات خود را در پایان قراردادهای کار دریافت کرده باشند چه دریافت نکرده باشند باید پایه سنوات پرداخت شود.

این اعضا در خصوص میزان کمک هزینه مسکن کارگران هیچ مصوبه ای نداشتند و در حال حاضر حق مسکن کارگران در سال جاری مانند سال گذشته همان ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند و در روزهای آتی باید در هیأت وزیران تصویب شود (مبلغ پیشنهادی ۲۰۰ هزار تومان می باشد).

در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر مجرد در سال جاری با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل دستمزد، بن خواروبار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی کارگران متأهل با احتساب موارد مذکور و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.

متن بخشنامه شورای عالی کار

قسمتی از متن بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح ذیل می باشد:

مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ شورای عالی کار

۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۱۱۸۰۹ (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می ‌گردد.

۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۰۳۳۸ ریال (سی هزار و سیصد و سی و هشت ریال) آخرین مزد ثابت یا مبنا در سال ۱۳۹۸ افزایش می‌ یابد.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۸۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌ گردد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای ماهیانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (چهار میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

۵- نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۶- کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند، با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.

جزئیات حقوق و دستمزد در سال ۹۹

افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ : ۲۱ درصد

حداقل حقوق ماهیانه سال ۹۹ بر اساس ۳۰ روز : ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان (۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال)

حداقل حقوق ماهیانه سال ۹۹ بر اساس ۳۱ روز : ۱ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۶۰۷ تومان (۱۸۹۶۶۰۷۹ ریال)

مبلغ مزد روزانه : ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان (۶۱۱۸۰۹ ریال )

بن خواروبار : ۴۰۰ هزار تومان

پایه سنوات (برای کارگران با سابقه بیش از یک سال) : ۱۷۵ هزار تومان

حق مسکن ماهانه : ۱۰۰ هزار تومان (مبلغ پیشنهادی ۲۰۰ هزار تومان پس از تصویب هیات وزیران)

افزایش سایر سطوح مزدی: ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳ هزار و ۳۳ تومان (۳۰۳۳۸ ریال)

حق اولاد برای یک فرزند : ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان (۱۸۳۵۴۲۷ ریال)

حق اولاد برای دو فرزند : ۳۶۷ هزار و ۸۵ تومان (۳۶۷۰۸۵۴ ریال)

مزد هر ساعت کار عادی : ۸ هزار و ۳۴۶ تومان (۸۳۴۶۶ ریال)

هر ساعت اضافه کاری : ۱۱ هزار و ۶۸۵ تومان (۱۱۶۸۵۳ ریال)

محاسبه حقوق برای کارگران مجرد و متاهل در سال ۹۹

مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار در سال ۹۹ به میزان ۲۴۱۳۲۷۴۰ ریال معادل دو میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۷۴ تومان خواهد بود.

مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند و بدون سابقه کار در سال ۹۹ به میزان ۲۵۸۰۱۵۰۰ ریال معادل دو میلیون ۵۸۰ هزار  و ۱۵۰ تومان خواهد بود.

مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند و بدون سابقه کار در سال ۹۹ به میزان ۲۷۶۳۶۹۳۰ ریال معادل دو میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۹۳ تومان خواهد بود.

مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند و یک سال سابقه در کارگاه در سال ۹۹ به میزان ۲۹۳۸۶۹۳۳ ریال معادل دو میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۹۳ تومان خواهد بود.

جدول جزئیات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹

جدول جزئیات حقوقی کارگران در سال جاری به شرح زیر است :

جدول جزئیات حقوق کارگران 99