هر کسب و کاری ممکن است نیاز به یک سری مهارت ها و آگاهی های خاص داشته باشد و یک شخص برای حضور و فعالیت در آن شغل می بایست دانش کافی نسبت به آن را داشته باشد، اما یک سری قوانین و مقررات وجود دارد که مختص یک کسب و کار خاص نیست و در هر شغلی که بخواهیم فعالیت کنیم باید از آن ها اطلاع کافی داشته باشیم. همچنین یک شخص به عنوان یک کارفرما که عهده دار سرپرستی یک کارگاه است یا یک پیمانکار یا یک مدیرعامل برای مدیریت منابع انسانی در کسب و کار خود نیاز دارد که حتماً با قوانین کار آشنایی داشته باشد.

قوانین متفرقه اداره کار

امروزه مواد مندرج در قانون کار و تبصره های آن به روش های مختلفی در اختیار افراد قرار گرفته، اما استخراج مطالب مفید و کاربردی از آن بسیار زمان بر است. در این مقاله سعی داریم تعدادی از قوانین کاربردی قانون کار را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم.

از مهمترین و چالش برانگیزترین عملیات حسابداری شرکت ها و سازمان ها در بحث محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل، محاسبات مربوط به ساعات کاری پرسنل از جمله محاسبه ساعات تأخیر و تعجیل، ساعات اضافه کاری و جمعه کاری، حق مأموریت، قوانین غیبت و کسر کار، ساعات شناوری و ساعات کار در ماه رمضان می باشد.

 

آموزش تعریف قوانین گروه کاری در نرم افزار ویسمن به همراه ویدئوی آموزشی

 

کسر کار و اضافه کار

در صورتی که عدم حضور کارگر یا کارمند در ساعات موظفی وی در محل کار بدون مجوز و غیر موجه باشد دو حالت پیش رو خواهیم داشت:

حالت اول: عدم حضور کارگر در ساعات اولیه و یا ساعات پایانی کار باشد که به صورت تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج برای وی در نظر گرفته می شود.

حالت دوم: عدم حضور کارگر به مدت یک یا چند روز کاری اتفاق افتاده باشد که غیبت برای وی محسوب خواهد شد.

در هر دو حالت ذکر شده کاهش کارکرد پرسنل اتفاق افتاده و به عنوان کسری کار شناسایی می شوند که در ادامه آنها را بررسی می کنیم.

 

آموزش افزودن و کسر ویژه در نرم افزار ویسمن به همراه ویدئوی آموزشی

 

قوانین تاخیر و تعجیل

یکی از اصول پیشبرد اهداف در هر سازمانی وجود نظم و انضباط و ارج نهادن به زمان است و رعایت آن از اهم وظایف هر فرد شاغلی به شمار رفته و در صورت عدم رعایت و اجرای آن نظم امور سازمان مختل خواهد شد.

 

تأخیر و تعجیل کارکنان

 

در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره ۲ این ماده قانونی در خصوص انضباط کار و الزامی بودن رعایت آن در کارگاه ها به کارگران تکلیف شده است. بر اساس این ماده قانونی هرگاه کارگری در انجام وظایف محوله خود قصور کند و آیین ‌نامه‌ های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق این را دارد که در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مطالبات کارگر را به وی پرداخت کند و به نسبت هر سال سابقه کار معادل ماه آخر حقوق کارگر را به‌ عنوان حق سنوات به او بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.

تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج کارگران موجب کاهش زمان حضور آنان در محل کار شده و طبق آئین نامه انضباطی به دو صورت از حقوق ایشان کسر خواهد شد:

حالت اول : تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج منجر به کاهش حضور در کارگاه و به تبع آن موجب کاهش ساعات کار موظفی کارگر می شود. در این حالت برای کارگر کسر کار در نظر گرفته می شود و کارفرما می تواند به میزان کسری ساعت کار از حقوق و مزایای کارگر کم نماید.

حالت دوم : اگر کارگری ساعات کاری موظفی خود را تکمیل کرده باشد، تأخیر و یا تعجیل او منجر به کاهش ساعات اضافه کاری وی می شود و در این حالت نیز واضح است که میزان تأخیر یا تعجیل کارگر از میزان اضافه کاری او باید کسر شود.

توجه داشته باشید در روزهای جمعه که در کل اضافه کاری محسوب می شود، تأخیر و یا تعجیل پرسنل معنایی ندارد.

 

آموزش کسر کار در نرم افزار ویسمن به همراه ویدئوی آموزشی

 

غیبت در قانون کار

یکی از رفتارهای غیر کارکردی که قوانين کار نیز به آن اهميت خاصی داده غيبت کارگران و کارمندان است. در كاركنان روزمزد به ميزان روزهای غيبت آنها و ايام تعطيلات هفتگی علاوه بر كسر حقوق و مزايای جانبی در كميته های انضباطی كار برای آنها رأی صادر می شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون کار موارد زیر جزء غیبت موجه تلقی می گردد :

  • تولد فرزند حداکثر به مدت دو روز
  • فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان با احتساب مرخصی مذکور در ماده ۷۳ قانون کار بند (ب) جمعأ حداکثر به مدت یک هفته
  • فوت برادر و یا خواهر حداکثر تا چهار روز
  • بیماری کارگر که بر اساس گواهی پزشک معالج به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسيده باشد
  • احضار کارگر توسط مراجع قضائی و قانونی به منظور ادای شهادت و مواردی مشابه آن به مدت مورد لزوم با گواهی مراجع قانونی مربوطه

یک نکته مهم در مورد غیبت کارگران این است که در کلیه موارد ذکر شده علت غیبت باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به اطلاع مديريت مجموعه برسد.

نکته دیگر این که در صورت موافقت کارگر مدت غیبت موجه می تواند از مرخصی استحقاقی وی کسر شود و در غير اين صورت و يا در صورت اتمام مرخصی استحقاقی وی به نسبت روزهای غيبت دستمزد و مزايايی به کارگر پرداخت نخواهد شد.

چنانچه کارگری بدون عذر موجه و درخواست مرخصی استحقاقی غیبت کند، کارفرما می تواند به نسبت ساعات کسر کار از حقوق و مزایای وی کم کند. همچنین در صورت وجود کسری کار در کارکرد روزانه، کارگر می تواند با اضافه کاری بیشتر مقدار کسری کار خود را از بین ببرد.

 

آموزش کسر کار در نرم افزار ویسمن به همراه ویدئوی آموزشی

 

اضافه کاری

این مطلب به طور کامل در مقاله ای دیگر با عنوان قوانین اضافه کاری طبق اداره کار بررسی شده است.

قانون ساعت کاری شناور

در تمامی برنامه‌ های کاری منعطف، کارفرما انتظار دارد که کارمند یا کارگر تمام‌ تایم کاری خود یعنی هشت ساعت کاری روزانه را در محل کار حضور داشته باشد. برنامه کاری منعطف برای فرد شاغل می تواند شامل فشرده کردن ساعات کاری هفتگی در تعداد روزهای کمتر باشد، یا شامل تغییر ساعت آغاز و پایان کار کارمند یا کارگر شود.

 

ساعات کاری شناور

 

برنامه کاری منعطف روزانه این امکان را به کارگران و کارمندان می دهد که بتوانند زودتر سر کار بیایند و زودتر بروند و یا دیرتر بیایند و دیرتر بروند. همچنین طبق برنامه شناور روزانه می توانند ساعت استراحت و ناهار خود را بیشتر یا کمتر کنند.

در کل تمامی افرادی که حداقل به مدت ۲۶ هفته برای یک کارفرما کار کرده اند، می توانند درخواست داشتن ساعات کاری شناور را به کارفرمای خود بدهند.

قانون ساعت کار در ماه رمضان

طبق ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان ساعاتی را برای صرف افطار یا سحری و ادای فرایض دینی کارگر اختصاص دهد که این مدت جزء ساعات کاری کارگران محسوب می شود.

حق مأموریت قانون کار

اعزام کارگر یا کارمند به مأموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی است که بر اساس قوانین و مقررات برای آن مزایایی برای اعزام ‌شونده در نظر گرفته شده است.

به طور کلی مأموریت به موردی گفته می شود که کارگر یا کارمند برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کار اصلی خود دور شود و يا مجبور باشد حداقل يک شب را در محل مأموريت بماند.

طبق ماده ۴۶ قانون کار به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت های بعدی با کارگر به مأموریت های خارج از محل کار اعزام می شوند حق فوق العاده مأموريت تعلق می گيرد. اين حق فوق العاده نبايد از دستمزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. همچنين کارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت کارگر را تأمين کند. در این ماده قانونی پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران اعزام شده پیش بینی نشده و پرداخت آن منوط به روال موجود در محل کار است.

اگر در قرارداد کار اولیه کارگری اعزام به مأموریت وی قید نشود و یا موافقت بعدی با کارگر صورت نگیرد و در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد، کارگر بر طبق موضوع ماده ۴۶ قانون کار تکلیفی نسبت به انجام مأموریت نداشته و انجام ندادن آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار محسوب شود.

انجام وظیفه توسط کارگر در مدت مأموریت به منزله انجام وظیفه در محل کار اصلی وی می باشد، بنابراین هر گونه حادثه ای در حین مأموریت برای کارگر اتفاق بیفتد، به عنوان حادثه ضمن کار تلقی خواهد شد.

 

آموزش تعریف و ثبت انواع مأموریت در نرم افزار ویسمن به همراه ویدئوی آموزشی